08.03.2011

The Professor's House

Forfatter: Willa Cather
Utgivelsesår: 1990 (1925)
Forlag: Vintage Classics
Språk: Engelsk
Sidetall: 258
ISBN: 9780679731801

"In great misfortunes, people want to be alone. They have a right to be. And the misfortunes that occur within one are the greatest. Surely the saddest thing in the world is falling out of love--if once one has ever fallen in."

Professor Godfrey St. Peter og hans familie flytter til et nytt og finere hus. Endelig skal de få en komfortabel tilværelse. Problemet er bare at St. Peter liker sitt trange arbeidsrom som han må dele med syersken. Han liker hagen han har plantet. I større og større grad liker han også å være for seg selv. Han ønsker avstand fra familien. St. Peter opplever et indre opprør, som dels kommer av en stadig mer krevende familie og dels er grunnet et liv som gikk tapt.

Hovedperspektivet i boken er St. Peters, men vi introduseres for en rekke karakterer, både hans familie og mennesker knyttet til familien. Professorens reaksjoner handler i stor grad om frykten for forandringer. Om vanskelighetene med å gi slipp på tilværelsen man trodde man skulle ha og akseptere det livet man er gitt. Men han er ikke den eneste karakteren som har måttet omstille seg. En ung manns død har påvirket dem alle, og hver og en av dem prøver i boken å finne sin måte å takle endringer i kjølvannet av tragedien.

Tom Outland mistet sine foreldre da han var liten. Han arbeidet hardt som barn og fikk ingen formell utdanning. Men en prest lærte ham latin og professoren hjalp ham med andre fag. Outland hadde fantastiske evner. Han ble også en fast gjest i professorens hus. St. Peters døtre ble Outlands beste venner og han forlovet seg etter hvert med den eldste. De fikk aldri nok av historiene hans om livet i New Mexico. Outland dro til Europa for å kjempe i 2. Verdenskrig og kom aldri tilbake. Det er hans tomrom familien kjemper for å fylle. Professoren mest av alle.

Cathers språk er stillferdig, men nydelig. Jeg blir nesten klaustrofobisk av å lese om de trange forholdene på arbeidsrommet til professoren, og jeg får en melankolsk følelse når jeg leser om Tom Outlands liv som det en gang var. Om det forlatte indianerbostedet han fant. Om livet som det var og om mulighetene som aldri ble til. Det føles så bortkastet. Indianerne hørte til der oppe, men de fikk ikke leve i fred. Tom Outland hadde en fantastisk fremtid i møte, men hans pliktfølelser førte ham i krig og til sin død. Cather har uten tvil en egen evne til å virkeliggjøre både karakterene og tomrommet de prøver å fylle.

Mitt eneste problem med denne boken er at den er altfor kort. Vi får kun et glimt av livet til Tom Outland, kun et glimt av professorens ønskede tilværelse. Jeg føler deres følelser, men jeg forstår dem ikke alltid. Noen syns kanskje et glimt er nok. At bokens styrke ligger i å la mye være ufortalt. Men jeg trenger mer, jeg ønsker mer. Jeg vil lese en fullstendig historie. Derfor blir jeg ikke fornøyd med boken som den er.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar