03.11.2013

Jorden rundt på 200 bøker

Et av mine uskrevne mål som leser er å lære mer om kulturer jeg ikke allerede har god kjennskap til. Gjennom skjønnlitteratur kan man få et helt unikt innblikk i verdener som er fjernt fra vår egen, og jeg synes det er synd at jeg ikke er flinkere til å benytte meg av denne muligheten. Jeg har laget meg en utfordring som går ut på å dra verden rundt på 200 bøker, og da jeg oppdaterte utfordringen tidligere i uken oppdaget jeg at jeg kun har lest bøker skrevet av forfattere fra 38 av 203 land. Fordelingen basert på kontinenter ser slik ut:Europa: 19 land
Asia: 7 land
Amerika: 6 land (hvorav to er nord-amerikanske land)
Afrika: 5 land
Oseania: 1 land

Jeg har med andre ord lest ganske mye og variert fra det europeiske kontinent, men det er også det eneste positive jeg kan trekke ut av denne oversikten. De syv asiatiske landene jeg har lest bøker fra er alle relativt store land med en rekke kjente forfattere: Kina, India, Japan, Pakistan, Sør-Korea, Russland og Tyrkia. Dessuten går det an å argumentere for at Russland i denne sammenhengen bør vurderes som et europeisk land, selv om jeg har kategorisert det som asiatisk. Heldigvis har Julie en egen Asia-utfordring hvor det er mulig å hente mange tips hvis man ønsker å oppdage gode asiatiske forfattere. Jeg har notert meg en del titler derfra. 

Hvis man deler det amerikanske kontinentet inn i Nord-Amerika, Mellom-Amerika og Sør-Amerika har jeg dekket Nord, såvidt vært innom Mellom-Amerika og vært innom tre land i Sør. Som med Asia er forbedringspotensialet for amerikalesning enormt. De afrikanske landene jeg har lest bøker fra er Algerie, Egypt, Nigeria, Sør-Afrika og Zimbabwe, men jeg kun har vært innom Australia fra den siste verdensdelen. 

Nå har dere altså en idé om hvilke land jeg har lest bøker fra, men et annet interessant spørsmål er hvor mange bøker jeg har lest fra hver land. Man kan ikke lese like mange bøker fra hvert sted, det sier seg selv, men jeg har en voldsom overvekt fra Nord-Amerika og Vest-Europa. Mer spesifikt har jeg  i voksen alder lest 51 bøker skrevet av norske forfattere, 65 bøker skrevet av amerikanske forfattere og hele 133 bøker skrevet av engelske forfattere. De eneste andre landene jeg har lest et tosiffret antall fra er Russland (21 bøker), Frankrike (20 bøker) og Sverige (10 bøker). 

Det er helt tydelig at det må en konkret plan til for at jeg skal lese mer variert, så jeg har derfor bestemt meg for at jeg skal lese minimum en bok fra et "nytt" land per måned. Forhåpentligvis vil det føre til at jeg oppdager nye, gode fortellerstemmer jeg ellers ville gått glipp av, uten at jeg får for lite tid til å fortsette å pleie min forkjærlighet for engelske bøker. Det er defintivt ikke bare i den vestlige verden at det finnes strålende forfattere.