27.03.2010

The Courilof Affair

"Eliminate the unjust for the good of the majority".

The Courilof Affair skildrer terrorisme i Russland tidlig på 1900-tallet. Det er terroristen selv, Léon M (kodenavn), som forteller sin historie. Han vokser opp i Sveits med revolusjonære foreldre som er tilknyttet en terroristgruppe. Foreldrene dør da han fremdeles er ung, og Léon M blir deretter oppdratt av medlemmer av denne gruppen. Hans første oppdrag for terroristgruppen er å drepe utdanningsministeren Valerian Alexandrovitch Courilof, omtalt av de revolusjonære som en brutal diktator, i full offentlighet. For å sikre oppdraget må Léon M få en posisjon som gir ham adgang til ministeren, og det resulterer i at han blir Courilofs personlige lege.

Bokens utgangspunkt er altså dette: de revolusjonære terroristene mot det gamle tsarregimet i Russland. Terroristhandlingene begås med den hensikt å velte tsarmakten. Men forfatteren problematiserer denne "vi mot dem" tankegangen. Som Courilofs lege får terroristen kjennskap til private sider ved både ministeren og andre aktører i tsarregimet, og for ham er det ikke lenger snakk om "de gode mot de onde". Verden slutter å være svarthvitt for Léon M det øyeblikket han innser at "There was no difference. The students were right; so was Courilof. Every human insect thought only of himself: of his pathetic, threatened existence, hated and scorned by everyone else. It was legitimate... but I understood them all too well". En større forståelse for begge sider kompliserer saken betydelig, og selv om Léon M ikke er enig med det politiske budskapet til Courilof, gir denne økte forståelsen utslag i sympati for mannen han skal drepe. I tillegg merker han seg likhetene i argumentene fra begge sider - er de revolusjonære egentlig bedre enn motparten de ønsker å tilintetgjøre?

Irène Némirovsky skriver om et tema som er meget dagsaktuelt, selv om det er basert på en hendelse som skjedde for over 100 år siden. Terrorisme er blitt et enormt problem i den moderne verden, og manglende forståelse fra alle parter hjelper nok lite.. Men man ønsker gjerne ikke å forstå en kultur eller et regime man prøver å eliminere. Et bilde av seg selv som den gode, og "de andre" som de onde hjelper å holde på et eget verdensbilde og egne standpunkter, uansett hvilken part det gjelder.

Det er en kort bok, men det er ikke "lett" litteratur. Némirovsky skriver svært godt, og jeg gleder meg til å lese mer av henne.

1 kommentar:

  1. Eg las Storm i juni for ei tid tilbake sidan, og likte ho veldig godt. Så eg vil også gjerne lese meir av Némirovsky.

    SvarSlett